Pasimatavimas ir įsigyjimas mokykloje liepos 30 dieną (antradienį) ir rugpjūčio 13 dieną (antradienį) nuo 16 iki 18 val.
Vasarą el parduotuvėje gauti užsakymai bus pristatyti į mokyklą atsiėmimui nuo liepos 30 dienos.

Grąžinimo ir keitimo sąlygos

1. Prekių grąžinimas ir keitimas.
1.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

1.2. Visos parduotuvėje užsakomos prekės yra gaminamos po užsakymo pateikimo, užsakomų kokybiškų prekių grąžinimas nėra galimas.

1.3. Prekių keitimas vykdomas informavus ir suderinus keitimą el. paštu uzsakymai@ukg-atributika.lt
1.4. Norėdamas grąžinti/pakeisti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu. Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį, kurio prekė (-ės) yra grąžinamos/keičiamos. Jei prekė bus keičiama, nurodoma į kokį modelį ir kokį dydį yra keičiama.
1.5. Prekės keičiamos perduodant jas į 109 kabinetą.
1.6. Grąžinama/keičiama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos.
1.7. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama už prekę sumokėta pinigų suma.
1.8. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai.
1.9. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
1.10. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas, aprašančias iškilusią problemą.
1.11. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos.
1.12. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.4-1.5,1.9-1.10 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
1.13. Prekės, kurios yra individualizuotos pagal užsakymą arba pagamintos pagal užsakymą atsižvelgiant Jūsų konkrečius reikalavimus, yra negrąžinamos, nebent jos yra nekokybiškos.


2. Baigiamosios nuostatos.
2.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
2.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.